קורות חיים – ד"ר ורדה בר

השכלה

תואר שלישי, PhD בחינוך, Anglia Polytechnic University, אנגליה

נושא הדוקטורט: מחקר פעולה העוסק במודלים ניהוליים והפעלת תכניות להעצמת מורים למתמטיקה באמצעות  תקשורת מחשב

1998-2002:

תואר שני M.A בתקשורת וטכנולוגיה בחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
תזה בנושא: עמדות מורים בשילוב מחשב בהוראה.

1992-1996:

תואר ראשון במדעי החברה (פסיכולוגיה, חינוך וניהול),
האוניברסיטה הפתוחה.

1986-1991:

מורה בכירה לחטיבת ביניים , סמינר הקבוצים, רמת אביב.

1970-1973

קורסים והשתלמויות  בניהול וייעוץ, הנחית קבוצות ודירקטורים בחברות ציבוריות

תפקידים בעבודה

ייעוץ  אסטרטגי בנושאי ניהול, חינוך, רווחה ומינהל רשותי

ייעוץ  לקביעת אסטרטגיה להפעלת תכניות חינוכיות במשרד ראש הממשלה.

סדנאות בתכניות הכשרה למנהלי בתי ספר במסגרת “אבני ראשה”.

ליווי הנהלות בתי ספר במסגרת תכנית הבחירה וייחודיות בית ספרית.

ניהול תחום תוכן ניהול רשותי  בתוכנית לפיתוח מנהלים מכהנים ברשויות.

הנחיית סדנאות ניהול למנהלי מינהלים ואגפים לחינוך ורווחה ברשויות

מקומיות.
גיבוש והנחייה של תכניות  למנהלי מחלקות גיל רך ברשויות מקומיות.
ייעוץ לנבחרי ציבור ולמנהלים ברשויות המקומיות.
הייעוץ והליווי למנהלים מתמקד בנושאים ניהוליים כלליים, ניהול צוותים וניהול
ממשקים בין יחידות.
הנחייה בתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

ייעוץ לאגפי רווחה במסגרת הרפורמה של משרד הרווחה.

2005-2016

מנהלת אגף החינוך וסגנית מנהל מינהל החינוך התרבות והספורט בעיריית
תל אביב-יפו. ניהול מערכת חינוך המונה כ-60,000 תלמידים, ניהול תקציב
שנתי בהיקף של כ-600 מיליון ₪ .

2002-2005

מנהלת אגף חינוך נוער וספורט ברמת השרון.
ניהול מערכת חינוך עירונית המונה כ-7500 תלמידים. אחריות על פעילות
הנוער בעיר.

1998-2002

סגנית פדגוגית של מנהלת אגף החינוך הנוער והספורט ברמת השרון.
ניהול מרכז מורים יישובי מתוקשב במסגרת “מחר 98”- מסגרת שהכשירה את
מורי העיר ללמידה והוראה של אוריינות מתמטיקה ומדעים בסביבה \
מתוקשבת.

1993-1998

מדריכה פדגוגית ומורה לפרחי הוראה, מכללת לוינסקי, תל אביב.
הוראה בהשתלמות לרכזי מתמטיקה, הוראה בכיתת מתוקשבת– “מחר 98” .

1992-1995

ניהול, ארגון והוראה בהשתלמויות למורים למתמטיקה, משרד החינוך מחוז מרכז.
מנחה של חדרי מורים במרכז ההשתלמויות של האוניברסיטה הפתוחה.

1988-1993

מורה ומחנכת, בי”ס מגד ברעננה.

1973-1988

שפות

עברית ואנגלית – התבטאות רהוטה בכתב ובע”פ.