Main Page

השירותים המוצעים

כבר שנים רבות שורדה מהווה חלק ממערכות ציבוריות גדולות – בתפקידים ריכוזיים וניהוליים של מערכות חינוכיות עירוניות ומייעצת כבר למעלה מעשור לארגונים רבים.

בין הארגונים השונים – עיריות, משרדי ממשלה וגופים עסקיים.

כיום, פעילותה של ורדה מתמקדת בחמישה תחומים:

noun_305966

ייעוץ ניהולי

ייעוץ ניהולי לצורך שיפור מיומנות ניהולית של בעלי תפקידים, העצמת מנהלים, פיתוח דרג ביניים ניהולי וניהול ממשקים בין יחידות בתוך הארגונים

4

ייעוץ לאגפי רווחה

ייעוץ לאגפי רווחה ברשויות מקומיות במסגרת הרפורמה של משרד הרווחה

1

ייעוץ בנושאי חינוך

ורדה בנושאי חינוך במגוון מסלולים – מרמת בית ספר ועד הרמה המערכתית

3

ייעוץ בנושאי חינוך ורווחה

ייעוץ לנבחרי ציבור ולמנהלי אגפים ברשויות המקומיות בנושאי חינוך ורווחה

2

הנחיית סדנאות

הנחיית סדנאות להקניית מיומנויות ניהול למנהלי בתי"ס ולמנהלי מחלקות ברשויות המקומיות