Service4

ייעוץ לאגפי רווחה

כבר שנים רבות שורדה עוסקת בייעוץ ניהולי לאגפי רווחה והיא מכירה את פעילות האגפים ואת כלל הממשקים בארגונים השונים.

במסגרת פעילותה בתחום, היא מספקת ייעוץ המכוון את הדרג הניהולי של אגפי הרווחה לזיהוי מוקדים לשיפור, מיפוי הפערים, תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי השינוי ליישום האסטרטגיה הנבחרת.

בשנה האחרונה מייעצת ורדה לאגפי רווחה במסגרת הרפורמה של משרד הרווחה בתחומים של מבנים ארגוניים וגיבוש תהליכי תכנון, פיקוח ובקרה.

במהלך התהליך הייעוצי, נוצר שיח מקצועי עם המנהלים על מנהיגות בארגון, מוטת השליטה, חיזוק מיומנויות ניהוליות ואיתור פוטנציאל של דרג ביניים ניהולי עם תכניות הכשרה מותאמות.

לתיאום פגישת ייעוץ ומידע נוסף, צרו קשר: 050-5646565.